Showing 1–12 of 13 results

Nhíp và Dụng cụ làm đẹp

Kéo tỉa mũi nhọn cong Vacosi S-03

102,000

Nhíp và Dụng cụ làm đẹp

Kéo tỉa mũi nhọn Vacosi S-04

102,000

Nhíp và Dụng cụ làm đẹp

Kéo tỉa mũi tròn Vacosi S01

102,000

Nhíp và Dụng cụ làm đẹp

Nhíp đầu bằng Vacosi T-01

92,000

Nhíp và Dụng cụ làm đẹp

Nhíp đầu xéo Vacosi T-02

92,000

Nhíp và Dụng cụ làm đẹp

Nhip gắp mụn Vacosi T-07

108,000

Nhíp và Dụng cụ làm đẹp

Nhíp Nối Mi Cong Curved Tweezes T04

108,000

Nhíp và Dụng cụ làm đẹp

Nhíp nối mi cong Vacosi T-03

108,000

Nhíp và Dụng cụ làm đẹp

Nhíp nối mi thẳng đen Vacosi T-06

108,000